Shërim dhe tretman të akneve dhe shenjave të akneve

knet nuk janë problem që I kaplojnë vetëm adoleshentët. Përafërsisht 80% përqind nga njerëzit kanë qenë të ballafaquar nga aknet në një kohë të caktuar të jetës së tyre. Edhe pse shumica e tyre e kanë pasur që lehtë ti përballojnë dhe tu kthehet bukuria e lëkurës, miliona njerëz në botë edhe më tej përpiqen që ta gjejnë produktin adekuat I cili do t’ju ndihmojë që ta tejkalojnë këtë gjendje.

Testimet alergologjike

Ritja e sëmundjeve alergjike tek pacientët është e shfaqur për shkak të hipersensibilitetit dhe imunitetit të ndryshueshëm. Stresi, mënyra e jo balancuar e jetës, ushqim jo i balancuar, zmadhimi i konsumimit të ushqimit të shpejt, aktiviteti jo i regullt fizik janë faktorë të cilët kontribojnë në zmadhimin e imunitetit dhe paraqitjen e reaksjoneve alergjike.

Terapi me radiovalë

Terapia me radiovalë për nxjerjen e pa dhimshme të papilamave, lythrave virusale, cistave, lythave të vjetra dhe ritjeve të ndryshme në lëkurë.