Нашиот тим

Проф. д-р Александар Анчевски
Сопственик

Специјалист дерматовенеролог супспецијалист за проблеми на коса

д-р Анета Кокалеска Петрушевска Dr. Sci.
Директор

Специјалист дерматовенеролог

д-р Тања Бурјакоска

Специјалист дерматовенеролог

Татијана Тунева

Медицинска сестра

Марија Јовановска

Медицинска сестра

Светлана Јовановска

Медицинска сестра

Александра Петровска

Медицинска сестра

Кристијан Георгиевски

Маркетинг & ИТ менаџер