Нашиот тим

Проф. д-р Александар Анчевски
Сопственик

Специјалист дерматовенеролог супспецијалист за проблеми на коса

Доц. д-р Анета Кокалеска Петрушевска

Специјалист дерматовенеролог

д-р Тања Бурјакоска

Специјалист дерматовенеролог

Кристијан Ѓеоргиевски

Маркетинг менаџер

Татијана Тунева

Медицинска сестра

Александра Петровска

Медицинска сестра

Марија Ѓорѓев

Медицинска сестра

Маја Андовски

Медицинска сестра

Милена Крковска

Медицинска сестра