Дерматохирургија (микрохирургија)

Се врши отстранување на подлабоки промени како бемки, атероми и др израстоци на класичен начин со употреба на хирушки конци во локална анестезија

RF – Радиобранова технологија

Oстранување на кожни промени:
Вирусни брадавици
Кожни израстоци папиломи
Себореични веруки
Вирусни кондиломи на гениталии
Инцизија на гнојаници кај акни и др гнојаници по кожа
Инцизија на атероми
Мали ruby хеманогиом