ЦЕНТАР ЗА НЕГА И ПРЕСАДУВАЊЕ НА КОСА

Ординација „д-р Анчевски“ со својот стручен тим во соработка со неколку светски центри го отвори првиот центар за нега и пресадување на коса во Р. Македонија.