Озонотерапија

Со озонотерапијата се отстрануваат слободните радикали од организмот, се регулира антиоксидативниот биланс, се зголемува имунитетот, се одложува процесот на стареење, се надминува стресот и хроничниот замор и се зголемува виталноста.