RF – Радиобранова технологија

Oстранување на кожни промени:  

  • Вирусни брадавици
  • Кожни израстоци папиломи
  • Себореични веруки
  • Вирусни кондиломи на гениталии
  • Инцизија на гнојаници кај акни и др гнојаници по кожа
  • Инцизија на атероми
  • Мали ruby хеманогиоми

Предност (безбедно, брзо, минимална траума и брзо време на регенерација)

Предност (безбедно, брзо, минимална траума и брзо време на регенерација)

                                                                                      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>