Дерматохирургија (микрохирургија)

Се врши отстранување на подлабоки промени како бемки, атероми и др израстоци на класичен начин со употреба на хирушки конци во локална анестезија