Проширени вени и капилари

Дијагностика и третман на проширени капилари и вени

Компјутеризирана доплер ултрасонографија или ехо на крвни садови е дијагностичка метода со која се овозможува визуелизација на протокот и функцијата на периферните крвни садови (артериските и венските крвни садови).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>