Проширени вени и капилари

Дијагностика и третман на проширени капилари и вени

Компјутеризирана доплер ултрасонографија или ехо на крвни садови е дијагностичка метода со која се овозможува визуелизација на протокот и функцијата на периферните крвни садови (артериските и венските крвни садови).