Криотерапија – терапија со течен азот

Криотерапија или терапија со течен азот е брз и бебебеден третман во лечење на кожни промени. Течен азот се применува за отстранување на голем број на бенигни и малигни лезии на кожата како што се: вирусните брадавици, генитални брадавици, некои форми на рак на кожа, келоиди, хипертрофична лузни, мали хемангиоми, соларни кератози, флеки… Терапијата се одвива во амбуланти услови од страна на дерматолог. Промените се отсрануваат засекогаш и не остануваат лузни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>