Нехируршки лифтинг со МЕЗОКОНЦИ

Еден од најновите светски лифтинг трендови, е нехируршко затегнување на кожата со примена на мезоконци со помош на специјален материјал, полидиоксионон кој кога ќе се постави во горниот кожен слој ја затега и подига опуштената кожа.

Постапката е кратка и се изведува со помош на микро иглички кои внатре го содржат мезо конецот, кој што после аплицирање останува во кожата а игличките се вадат. Со третманот можат да се подигнат и зајакнат зоните кај образите, околу очите, специјално зоната на подочниците, вратот и деколтето. Апсолутно безбедна метода без хируршка интервенција поради што не е потребно време за опоравување.

Предноста на оваа метода е што се постигнуваат брзи и долготрајни резултати со ефект на подигање и затегање на опуштената кожа на лицето и вратот, со апсолутно помали финансиски трошоци од хируршкиот лифтинг.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>